گفت و گو با یک داعشی!| هنگام پوشیدن جلیقه انتحاری استرس داشتم/بزرگترین چالش برایم لحظه مرگ بود

خبرگزاران- گروه رادیو و تلویزیون: تا به حال در تلویزیون شاهد سریال های امنیتی زیادی نبودیم و هر آنچه تولید و پخش شده، بیشتر از…

ادامه مطلب گفت و گو با یک داعشی!| هنگام پوشیدن جلیقه انتحاری استرس داشتم/بزرگترین چالش برایم لحظه مرگ بود