شورای نگهبان

ناگفته‌های بررسی مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در شورای نگهبان

به گزارش حوزه سیاسی خبرگزاران، محمد طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۵۸ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان…

ادامه مطلب ناگفته‌های بررسی مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در شورای نگهبان