باشگاه الاهلی

انتقال مدافع لیون به رقیب استقلال منتفی شد

به گزارش خبرگزاران، نشریه «الشرق الاوسط» عربستان خبر داد مذاکرات باشگاه الاهلی برای جذب جمال بلعمری مدافع الجزایری لیون فرانسه به دلیل مطالبات مالی زیاد…

ادامه مطلب انتقال مدافع لیون به رقیب استقلال منتفی شد