باشگاه الوحده عربستان

سرمربی رقیب احتمالی تراکتور اخراج شد

به گزارش خبرگزاران، باشگاه الوحده عربستان اعلام کرد ایو فریرا سرمربی پرتغالی اش را به دلیل کسب نتایج ضعیف برکنار کرد و محمود الحدید دستیارش…

ادامه مطلب سرمربی رقیب احتمالی تراکتور اخراج شد