مسئول امور اجرایی باشگاه آلومینیوم اراک معرفی شد

به گزارش خبرگزاران و به نقل از روابط عمومی باشگاه آلومینیوم اراک، بنا به درخواست رئیس و اعضای هیات مدیره باشگاه در نشست شب گذشته…

ادامه مطلب مسئول امور اجرایی باشگاه آلومینیوم اراک معرفی شد