مسئول مسابقات جام حذفی

مسئول مسابقات جام حذفی: تیم های انصراف دهنده جریمه می شوند

به گزارش خبرنگاران ورزشی ، امیرحسین روشنک مسئول مسابقات جام حذفی، در خصوص شیوه نامه های بهداشتی در نظر گرفته شده برای این رقابتها اظهار…

ادامه مطلب مسئول مسابقات جام حذفی: تیم های انصراف دهنده جریمه می شوند