امیرمحمد یزدانی

یزدانی: خیلی دوست داشتم در صربستان شرکت کنم/

به گزارش خبرگزاران، امیرمحمد یزدانی اظهار داشت: خیلی دوست داشتم به رقابت های صربستان اعزام شوم تا خود را یک محک جدی بزنم اما متأسفانه…

ادامه مطلب یزدانی: خیلی دوست داشتم در صربستان شرکت کنم/