امیر کاستاریکا: پایان قرن با مرگ مارادونا آغاز شده است

به گزارش خبرنگاران سینمایی ، امیر کاستاریکا که مستند دیگو مارادونا را ساخت و سال ۲۰۰۸ با این اسطوره فوتبال در جشنواره فیلم کن حضور…

ادامه مطلب امیر کاستاریکا: پایان قرن با مرگ مارادونا آغاز شده است