مدیر بخش «رادیوتئاتر» جشنواره‌ تئاتر فجر معرفی شد/«سرایدار» وارد تئاتر می شود

به گزارش خبرگزاران، «حسین مسافرآستانه» در حکمی امین رهبر را به عنوان مدیر بخش «رادیوتئاتر» سی ‌و نهمین جشنواره‌ تئاتر فجر انتخاب کرد. متن حکم…

ادامه مطلب مدیر بخش «رادیوتئاتر» جشنواره‌ تئاتر فجر معرفی شد/«سرایدار» وارد تئاتر می شود