کاظمی رئیس هیئت نظارت

انتخاب کاظمی به عنوان رئیس هئیت نظارت بر انتخابات شوراها/ جوکار سخنگو شد

به گزارش خبرنگاران، جلسه هئیت مرکزی بر انتخابات شوراها امروز (یکشنبه ۲۳ آذر) برگزار شد. بعد از رای‌گیری صورت گرفته، حمیدرضا کاظمی نماینده پلدختر با…

ادامه مطلب انتخاب کاظمی به عنوان رئیس هئیت نظارت بر انتخابات شوراها/ جوکار سخنگو شد