فدراسیون فوتبال

زمان ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال مشخص شد

به گزارش خبرگزاران و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بدینوسیله در اجرای مفاد اساسنامه جدید ، مقررات انتخاباتی و دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی…

ادامه مطلب زمان ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال مشخص شد