عباسعلی کدخدایی

ایراد شورای نگهبان به مصوبه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگاران، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی اظهار داشت: این طرح که چندی قبل از جانب مجلس برای ما ارسال شده بود…

ادامه مطلب ایراد شورای نگهبان به مصوبه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری