آیین بهره‌برداری از طرح ملّی انتقال آب خلیج فارس به مناطق کویری آغاز شد

به گزارش خبرنگاران دولت ، آیین بهره‌برداری از مرحله نخست طرح ملّی انتقال آب خلیج فارس به مناطق کویری کشور از لحظاتی قبل با حضور…

ادامه مطلب آیین بهره‌برداری از طرح ملّی انتقال آب خلیج فارس به مناطق کویری آغاز شد