انجمن اسلامی دانشجویان

نامه انجمن اسلامی دانشجویان به رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه

به گزارش خبرگزاران، انجمن اسلامی دانشجویان ۵ دانشگاه تهران در نامه ای به حجت الاسلام محمّدجواد علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نکاتی را…

ادامه مطلب نامه انجمن اسلامی دانشجویان به رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه