اعضای کمیته‌های تخصصی موی‌تای بانوان معرفی شدند

  به گزارش خبرگزاران، جواد نصیری رئیس انجمن موی تای ایران در احکامی جداگانه، جمعی از بانوان قهرمان این رشته را به عنوان اعضای کمیته…

ادامه مطلب اعضای کمیته‌های تخصصی موی‌تای بانوان معرفی شدند