باشگاه فیورنتینا

آمادگی فیورنتینا برای جذب مدافع رئال

به گزارش خبرگزاران، سایت «کالچو مرکاتو» ایتالیا خبر داد باشگاه فیورنتینا برای جذب آلوارو اودریزولا مدافع رئال مادرید وارد عمل شده است. فیورنتینا خود را…

ادامه مطلب آمادگی فیورنتینا برای جذب مدافع رئال