«اکتبر موسیقی» مجازی برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاران ، رویداد هنری «اکتبر موسیقی» به دلیل شیوع ویروس کرونا و ناممکن‌بودن برگزاری میدانی آن، به صورت مجازی در شهر «کاف» تونس برگزار خواهد…

ادامه مطلب «اکتبر موسیقی» مجازی برگزار می‌شود