«ایرانیش»؛ مسابقه ای به وسعت کل ایران

به گزارش خبرنگار رادیو و تلویزیون ، سید رضا صائمی در یادداشتی با عنوان «مسابقه ای به سبک ایرانی» به مسابقه تلویزیونی «ایرانیش» پرداخته که…

ادامه مطلب «ایرانیش»؛ مسابقه ای به وسعت کل ایران