«بابک جهانبخش»

«بابک جهانبخش» فردا زیر تیغ جراحی می رود

به گزارش خبرنگاران موسیقی ، «بابک جهانبخش» خواننده با اخلاق موسیقی پاپ ایرانی به خاطر مشکل انسداد شریان های اصلی فردا صبح مورد عمل جراحی…

ادامه مطلب «بابک جهانبخش» فردا زیر تیغ جراحی می رود