نیم میلیون دلار برای اشعار منتشر نشده «باب دیلن»!

به گزارش خبرنگاران موسیقی  به نقل از واشنگتن تایمز، مجموعه ای از اسناد، نوشته ها و اشعار باب دیلن که مدت ها گم شده بودند از…

ادامه مطلب نیم میلیون دلار برای اشعار منتشر نشده «باب دیلن»!