صالحیان: سریال «باجناق‌های ناتنی» در دست نگارش/ قصه‌ای کمدی خانوادگی

«محمد صالحیان» تهیه کننده سریال های تلویزیونی در گفت و گو با خبرنگاران رادیو و تلویزیون ، گفت: این روزها سریالی ۳۰ قسمتی به نام…

ادامه مطلب صالحیان: سریال «باجناق‌های ناتنی» در دست نگارش/ قصه‌ای کمدی خانوادگی