نوبخت: در سال آینده ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه را برای فروش نفت در نظر گرفته‌ایم

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت و گو با خبرنگاران حوزه دولت  در مورد جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: نرخ…

ادامه مطلب نوبخت: در سال آینده ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه را برای فروش نفت در نظر گرفته‌ایم