کاوه رضایی

رقابت رضایی با نیکلسون برای بازگشت به ترکیب شارلروا

به گزارش خبرگزاران، کاوه رضایی مهاجم گلزن شارلروا بلژیک برای مدت ۳ هفته از میادین به دلیل آسیب دیدگی به دور بود و این باعث…

ادامه مطلب رقابت رضایی با نیکلسون برای بازگشت به ترکیب شارلروا