«مجید پتکی»

«مجید پتکی» جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره انگلیسی را گرفت

به گزارش خبرگزاران، جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره اسکرین پاور انگلستان به «مجید پتکی» برای بازی در فیلم کوتاه «دیگری» رسید. فیلم کوتاه «دیگری» دومین…

ادامه مطلب «مجید پتکی» جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره انگلیسی را گرفت