مدیرعامل نفت مسجد سلیمان

مدیرعامل نفت مسجد سلیمان: با فشار سیاسی اینجا نیامدم/ به زودی با حسینی دیدار می کنیم

به گزارش خبرنگاران ورزشی ، چندی پیش با تصمیم وزارت نفت هیات مدیره باشگاه نفت مسجد سلیمان دچار تغییرات گسترده شد و افراد جدیدی به عنوان…

ادامه مطلب مدیرعامل نفت مسجد سلیمان: با فشار سیاسی اینجا نیامدم/ به زودی با حسینی دیدار می کنیم