«سامان خلیلیان» مدیر بخش نمایش های خیابانی و دیگرگونه های تئاتر فجر شد

به گزارش خبرگزاران، حسین مسافرآستانه دبیر سی‌ونهمین جشنواره‌ تئاتر فجر طی حکمی سامان خلیلیان را به عنوان مدیر بخش نمایش‌های خیابانی و دیگرگونه‌های اجرایی این…

ادامه مطلب «سامان خلیلیان» مدیر بخش نمایش های خیابانی و دیگرگونه های تئاتر فجر شد