برنامه «زوایه»

«زاویه» با مجری دیگری روی آنتن رفت/ شروط «رحیم پور» برای بازگشت به برنامه

به گزارش خبرنگاران رادیو و تلویزیون ، ادبیات یکی از مهمانان هفته گذشته برنامه «زاویه» توهین به رئیس جمهور تلقی شد و معاون حقوقی ریاست…

ادامه مطلب «زاویه» با مجری دیگری روی آنتن رفت/ شروط «رحیم پور» برای بازگشت به برنامه