نمایش یلدای ایرانی در پاریس

نمایش یلدای ایرانی در پاریس/ مشارکت ۴۰۰ عکاس در برگریزان تهران

به گزارش خبرگزاران، نمایشگاه‌های مجازی عکس «یلدا» در تهران و پاریس شامل برگزیدگان دوره‌های دوم و سوم مسابقه عکس آیین یلدا که توسط دبیرخانه مسابقات…

ادامه مطلب نمایش یلدای ایرانی در پاریس/ مشارکت ۴۰۰ عکاس در برگریزان تهران