بسیج دانشجویی

شورای خواهران بسیج دانشجویی: معاونت زنان ریاست جمهوری برخی قوانین مجلس را اجرا نمی‌کند

به گزارش خبرنگاران تشکل‌های دانشگاهی ، شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ طی نامه‌ای به اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نوشت: متأسفانه…

ادامه مطلب شورای خواهران بسیج دانشجویی: معاونت زنان ریاست جمهوری برخی قوانین مجلس را اجرا نمی‌کند