دبیر چهارمین دوره جایزه پژوهش سینمای ایران معرفی شد

به گزارش خبرنگاران، رئیس سازمان سینمایی طی حکمی بهروز محمودی بختیاری را به عنوان دبیر چهارمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران منصوب کرد. در حکم…

ادامه مطلب دبیر چهارمین دوره جایزه پژوهش سینمای ایران معرفی شد