کوهفلد:وردربرمن بد دفاع کرد

کوهفلد:وردربرمن بد دفاع کرد/برنده واقعی تماشاگران بودند

به گزارش خبرگزاران، شب گذشته مسابقات هفته نهم لیگ فوتبال آلمان موسوم به بوندس لیگا آغاز شد. در تک دیدار انجام گرفته وردربرمن ۵ بر…

ادامه مطلب کوهفلد:وردربرمن بد دفاع کرد/برنده واقعی تماشاگران بودند