کارگردان فصل چهارم «بچه مهندس» تغییر می کند/ «احمد کاوری» گزینه اصلی

به گزارش خبرنگاران رادیو و تلویزیون ، «علی غفاری» کارگردان سه فصل از سریال «بچه مهندس» به دلیل ساخت فیلم سینمایی «شکار شکارچی» نمی تواند…

ادامه مطلب کارگردان فصل چهارم «بچه مهندس» تغییر می کند/ «احمد کاوری» گزینه اصلی