سوارس و مسی

سوارس و مسی در تیم بکام دوباره هم‌بازی می‌شوند

به گزارش خبرگزاران، مسی در مصاحبه بامداد دوشنبه با لاسکتا از علاقه به بازی در لیگ حرفه‌ای آمریکا صحبت کرد. بسیاری از بازیکنان در روزهای…

ادامه مطلب سوارس و مسی در تیم بکام دوباره هم‌بازی می‌شوند