دیوان محاسبات کل کشور

اصلاح قانون دیوان محاسبات بعد از ۲۹ سال

به گزارش خبرنگاران، متن طرح اصلاح دیوان محاسبات کل کشور منتشر شد. متن کامل این طرح به شرح زیر است: مقدمه: قانون فعلی دیوان محاسبات…

ادامه مطلب اصلاح قانون دیوان محاسبات بعد از ۲۹ سال