مهدی تاج

تاج در بیمارستان ایران‌مهر بستری شد

به گزارش خبرنگاران ورزشی ، مهدی تاج شب گذشته به دلیل مشکل قلبی در بیمارستان ایران‌مهر بستری شد. وی پیش از این به دلیل همین…

ادامه مطلب تاج در بیمارستان ایران‌مهر بستری شد