بیژن بیرنگ: هر وقت نازم را کشیدند کار می کنم/ گویا دوره ما تمام شده است!

به گزارش خبرنگاران رادیو و تلویزیون ، منصور ضابطیان در برنامه «پنجشنبه جمعه» رادیو ایران میزبان بیژن بیرنگ نویسنده، تهیه کننده و کارگردان بود. بیرنگ…

ادامه مطلب بیژن بیرنگ: هر وقت نازم را کشیدند کار می کنم/ گویا دوره ما تمام شده است!