«بیگانه ای با من است»

توضیحات تهیه کننده «بیگانه ای با من است» درباره دوبله صدای یکی از بازیگران

«بهروز مفید» تهیه کننده سریال «بیگانه ای با من است» در گفت و گو با خبرنگاران رادیو و تلویزیون  درباره حواشی بوجود آمده درباره دوبله…

ادامه مطلب توضیحات تهیه کننده «بیگانه ای با من است» درباره دوبله صدای یکی از بازیگران