جشنواره‌های تئاتر فجر و تئاتر تجربی

داوران آثار صحنه‌ای جشنواره‌های تئاتر فجر و تئاتر تجربی «مختص»

به گزارش خبرگزاران، حسین پاکدل، فرهاد مهندس پور و پیام دهکردی نمایش‌های صحنه‌ای رقابتی (مسابقه تئاتر ایران) در سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر را…

ادامه مطلب داوران آثار صحنه‌ای جشنواره‌های تئاتر فجر و تئاتر تجربی «مختص»