بحران در قلب تئاتر خیابانی/ ارتزاق هنرمندان تئاتر دچار مشکل است

به گزارش خبرنگاران تئاتر ، از اسفند ماه سال گذشته که مراکز فرهنگی و هنری و دیگر مراکز پر خطر به دلیل شیوع ویروس کرونا در…

ادامه مطلب بحران در قلب تئاتر خیابانی/ ارتزاق هنرمندان تئاتر دچار مشکل است