تئاتر دفاع مقدس

بازخوانی ۳ اثر از تئاتر دفاع مقدس| از داستان فراموشی یوسف های گمگشته تا درس های شهید هادی

به گزارش خبرنگاران تئاتر ، هفدهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر مقاومت در بهبهه سومین موج کرونا اجرای خود را به عنوان اولین جشنواره آنلاین سراسری در…

ادامه مطلب بازخوانی ۳ اثر از تئاتر دفاع مقدس| از داستان فراموشی یوسف های گمگشته تا درس های شهید هادی