غیبت 4 نماینده

غیبت ۴ نماینده در جلسه علنی امروز مجلس

به گزارش خبرنگاران، اسامی غائبین و متأخرین آغاز جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۹۹) مجلس از سوی هیأت رئیسه قرائت شد که…

ادامه مطلب غیبت ۴ نماینده در جلسه علنی امروز مجلس