تبیین اولویت‌های شورای مرکزی فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس

به گزارش خبرنگاران، شورای مرکزی فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسلامی اولویت‌های سال اول فعالیت خود در چهار موضوع اساسی را تبیین…

ادامه مطلب تبیین اولویت‌های شورای مرکزی فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس