تغییر در کادرفنی تیم محمدی و ترابی/العربی به دنبال سرمربی جدید است

تغییر در کادرفنی تیم محمدی و ترابی/العربی به دنبال سرمربی جدید است

به گزارش خبرگزاران، عبدالله الساده، خبرنگار قطری خبر داد باشگاه العربی مذاکرات خود را با مدیر برنامه سرمربی سابق این تیم آغاز کرده و می…

ادامه مطلب تغییر در کادرفنی تیم محمدی و ترابی/العربی به دنبال سرمربی جدید است