مهدی ترابی

ترابی از ترکیه مشتری پیدا کرد

به گزارش خبرگراران، نشریه «استاد الدوحه» قطر خبر داد مهدی ترابی بازیکن ایرانی العربی ۳ پیشنهاد در نقل و انتقالات زمستانی دریافت کرد. از ایران…

ادامه مطلب ترابی از ترکیه مشتری پیدا کرد