شهید فخری زاده

مجمع نمایندگان استان تهران:‌ دستگاه‌های امنیتی و قضایی عاملین ترور شهید فخری زاده را مجازات کنند

به گزارش خبرگزاران، مجمع نمایندگان استان تهران با صدور پیامی از دستگاه‌های امنیتی و قضایی خواست مسببین و عاملان به شهادت رساندن شهید فخری زاده…

ادامه مطلب مجمع نمایندگان استان تهران:‌ دستگاه‌های امنیتی و قضایی عاملین ترور شهید فخری زاده را مجازات کنند