پرسپولیس

پرسپولیس با باشگاه سابق مهدی‌خانی تسویه کرد

به گزارش خبرگزاران، مهدی مهدیخانی در ابتدای فصل برای تقویت خط حمله سرخ‌پوشان از واراژدین کرواسی به جمع شاگردان یحیی گل‌محمدی اضافه شد. از آنجا…

ادامه مطلب پرسپولیس با باشگاه سابق مهدی‌خانی تسویه کرد