جایزه موسیقی «گرَمی»

جایزه موسیقی «گرَمی» به تعویق افتاد/کدام ایرانی جایزه آکادمی موسیقی را گرفت؟

خبرگزاران ـ گروه موسیقی ـ علیرضا سپهوند: «اسکار» مهم ترین و معتبرترین رویداد رقابتی سینمایی جهان و «گرَمی» مهم ترین و معتبرترین رویداد رقابتی موسیقایی جهان…

ادامه مطلب جایزه موسیقی «گرَمی» به تعویق افتاد/کدام ایرانی جایزه آکادمی موسیقی را گرفت؟