المپیک ۲۰۲۴

فدراسیون‌های جهانی خواهان چه تغییراتی در المپیک ۲۰۲۴ هستند؟

به گزارش خبرگزاران، رشته‌های شرکت کننده در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس روز دوشنبه قرار است نهایی شود. از ۲۷ فدراسیون بین‌المللی که در برنامه المپیک…

ادامه مطلب فدراسیون‌های جهانی خواهان چه تغییراتی در المپیک ۲۰۲۴ هستند؟