کنسرت از فیسبوک

جشنواره «باروک» آنلاین برگزار شد/ تماشای کنسرت از فیسبوک

به گزارش خبرگزاران به نقل از imedinews، ششمین جشنواره باروک به صورت مجازی طی سه روز (۲۳ تا ۲۵نوامبر) با حمایت وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و…

ادامه مطلب جشنواره «باروک» آنلاین برگزار شد/ تماشای کنسرت از فیسبوک