تمرینات تفنگ و تپانچه

آغاز دور جدید تمرینات تفنگ و تپانچه از ۹ بهمن

به گزارش خبرگزاران، مرحله جدید اردوی تیم ملی تفنگ و تپانچه در حالی از ۹ بهمن آغاز خواهد شد که ۱۶ ورزشکار از ۱۱ استان…

ادامه مطلب آغاز دور جدید تمرینات تفنگ و تپانچه از ۹ بهمن